1. معرفی

کاتالیزور یک ماده شیمیایی است که می تواند سرعت واکنش شیمیایی را تغییر دهد. کاتالیزورهای مورد استفاده در فرایند سنتز پلی یورتان می توانند تقریبا به کاتالیزورهای آمین های ترتیبی، ترکیبات ارگوتین، ترکیبات فلزات غیر قلع و دیگر کاتالیزورهای جدید تقسیم شوند.

  1. ویژگی های مختلف کاتالیزورها

کاتالیزورهای آمین کاتالیزور خوبی برای واکنش NCO و آب هستند؛ قلع آلی و جیوه آلی دارای selectivity بالا برای واکنش NCO و OH هستند و به واکنش های آب و NCO حساس نیستند. بعضی کاتالیست های جدید مانند کاتالیزورهای حساس به دما، درجه حرارت متفاوت دارند. بازده کاتالیزوری به طور گسترده ای در برخی محصولات پلی اورتان دو جزء مورد استفاده قرار می گیرد.

  1. هدف استفاده از کاتالیزور

معمولا استفاده از کاتالیزور دو هدف  اصلی دارد: 1، اجازه دهید واکنش در مسیری که انتظار داریم انجام شود؛ 2، سرعت واکنش را تنظیم کنید، زمان واکنش را کوتاه کنید، کارایی تولید را افزایش دهید.

  1. اصول انتخاب کاتالیزورها برای محصولات مختلف پلی اورتان

محصولات پلی اورتان را می توان تقریبا به فوم ها، الاستومرها و رزین های پلی اورتان طبقه بندی کرد.

4-1 انتخاب کاتالیزور پلی اورتان فوم

محصولات پلی اورتان فوم عمدتا از پلی اترها، ایزوسیانات ها، عوامل فوم، کاتالیزورها و غیره سنتز می شوند. فرآیند اصلی تشکیل فوم به طور کلی به شرح زیر است: 1. روش های فیزیکی و شیمیایی برای تولید فوم در سیستم واکنش پلی یورتان استفاده می شود و فوم به طور مساوی در سیستم واکنش پراکنده می شود. روش فوم اصلی استفاده از آب و ایزوسیانات برای تولید دی اکسید کربن است. حباب. 2. فرآيند توليد فوم نيازمند افزايش غلظت سيستم واکنشي است چون فوم از فرار شدن تثبيت مي شود. 3. هنگامی که تشکیل فوم به تعداد و اندازه مورد نیاز برسد، ویسکوزیته سیستم واکنش باید به طور مداوم افزایش یابد یا یک سیستم اسکرولینگ تشکیل شود تا فوم را تثبیت کند و محصول را شکل دهد.

برخی از کاتالیست های پلی اورتان مشترک معرفی شده است:

آمین: به طور کلی آن را برای ترویج واکنش ایزوسیانات و آب، تنظیم چگالی فوم، نرخ باز شدن حباب و غیره، به طور عمده برای ترویج واکنش فوم.

بیشتر آمین: ترک در فوم، سوراخ ها و یا تارهای فوم

کمتر آمین: کف فشرده و بسته می شود و فوم در پایین ضخیم است.

قلع: قلع Octoate T-9 به طور کلی استفاده می شود؛ T-19 یک کاتالیزور واکنش پذیر ژل در کاتالیست های پلی اورتان است، به طور عمده برای ارتقاء واکنش ژل، یعنی واکنش دیر.

Tin Multi : ژل سریع، ویسکوزیته افزایش یافته، انعطاف پذیری ضعیف، نفوذ پذیری هوا ضعیف، منجر به پدیده سلول بسته شده است. اگر مقدار به درستی افزایش پیدا کند تا یک فوم باز سلولی که فاقد فضای آزاد باشد، افزایش پیدا کند، فوم به فشردگی تبدیل می شود و منجر به انقباض می شود.

کمتر قلع: ژل ناکافی، ترک خوردگی ناشی از فرآیند فوم. در لبه یا بالا روی شکاف وجود دارد و یک پدیده سلب کردن و خرد شدن وجود دارد.

کاهش میزان آمین یا افزایش قلع می تواند باعث افزایش مقاومت دیواره غشای حباب پلیمری شود وقتی که توده گاز اتفاق می افتد، بنابراین پدیده توخالی یا ترک خوردگی را کاهش می دهد.