متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات(MDI)

متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات (Methylene diphenyl diisocyanate ) با فرمول شیمیاییC15H10N2O2  یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۵۷۰ است، که جرم مولی آن g/mol ۲۵۰٫۲۵  می‌باشد و شکل ظاهری این ترکیب، جامد زرد کمرنگ یا سفید است.

یکی از اولین مونومرهای  دی ایزوسیانات برای دستیابی به کاربردهای گسترده صنعتی می باشد.