رزین چیست؟

رزین چیست؟

رزین Resin یک پلیمر با زنجیر مولکولی بزرگ است که بصورت طبیعی یا مصنوعی (سنتری) تولید می شود. رزین جزء مواد اولیه صنعت رنگ سازی و صنعت فایبر گلاس است که بر اساس ساختار آن دسته بندی می گردد. وظیفه اصلی رزین در صنعت رنگسازی به شرح ذیل است:

 1. تشکیل فیلم رنگ
 2. نقش بستر و ماتریس رنگ که سایر مواد مانند پیگمنت پرکننده و غیره در آن بخش disperse می گردد.
 3. ایجاد خواص مورد انتظار از رنگ مانند مقاومت شیمیایی مقاومت نوری و غیره.

دسته بندی رزین ها

همانطور که گفته شد رزین ها از لحاظ ساختار دسته بندی می گردند البته دسته بندی را از نظر محل مصرف، خواص رزین و غیره نیز می توان انجام داد ولی عمده ترین دسته بندی رزین به جهت ساختار با کاربرد آن به شرح ذیل است.

.

رزین های الکیدی
شامل کوتاه روغنیShort oilرنگ های صنعتی
متوسط روغنیMedium oilرنگ های صنعتی، ساختمانی
بلند روغنیLong oilرنگ های ساختمانی

.

رزین های اپوکسی

رزین های اپوکسی مایعرنگ های بدون حلال و کفپوش های صنعتی
رزین های اپوکسی جامدرنگ های صنعتی و محافظتی
رزین های اپوکسی پودریصنعت رنگ های پودری

.

رزینهای اکریلیک
رزین های اکریلیک پایه آبرنگ های ساختمانی و دکوراتیو سطوح داخلی و سطوح خارجی

رزین های اکریلیک پایه حلالی

رنگ های صنعتی، رنگ های مقاوم حرارتی، رنگ های ترافیک، رنگ های خاص و رنگ های استخری

.

رزین های پلی استر
رزین پلی استر غیراشباع

صنعت فایبر گلاس

رزین وینیل استرصنعت فایبر گلاس، رنگ های ضداسید خاص
رزین پلی استر اشباعرنگ های چاپ قوطی Coil

رزین پلی استر پودری

رنگ های پودری

.

هاردنر اپوکسی

رزین پلی آمیدسخت کننده سیستم اپوکسی جامد
رزین پلی آمینسخت کننده سیستم اپوکسی مایع

.

رزین ایزوسیانات
MDIکفپوش های پلی یورتان و پلی یورتانهای بدون حلال
TDIرنگهای پلی اورتان

.

رزین های پلی ال
پلی ال بر مبنای روغن کرچککفپوش های پلی یورتان
پلی ال پلی اتررنگ های پلی یورتان، رنگهای کوره ای
پلی ال پلی استررنگ های پلی یورتان، فوم پلی اورتان

.

رزین های وینیلی
کلرو کائوچورنگ های ترافیک، رنگ های دریایی
پلی وینیل کلرایدچسب چوب و رنگ پلاستیک

.

رزین سیلیکونیرنگ های مقاوم و نسوز

.

رزین های الکید ملامین و اوره ملامینهرنگ های کوره ای

.

رزین های بر پایه کائوچوصنعت لاستیک سازی

.

رزین های بر پایه نفت
پترو رزینرنگ های مربع خشک، رنگ های ترافیکی

.

رزین های فنولیکمخصوص قالبگیری، تحمل دمای بالا

.پرکاربردترین رزین ها در ساخت رنگ:

 • رزین اپوکسی.
 • هاردنر اپوکسی.
 • رزین اکریلیک.
 • رزین پلی یورتان.
 • رزین آکلید.

پرکاربردترین رزین ها در فایبر گلاس:

 • رزین پلی استر ایزوفتالیک.
 • رزین پلی استر ارتوفتالیک.
 • رزین وینیل استر.
 • رزین اپوکسی.
 • رزین فنولیک.

پرکاربردترین رزین ها در رنگ پودری

 • رزین اپوکسی پودری.
 • رزین پلی استر پودری.

ساخت رزین های صنعتی

معمولاً اکثر رزین ها بصورت سنتری و فرآیندی تولید می گردد. در فرآیند رزین یک واکنش شیمیایی در داخل راکتور انجام می گردد که می تواند گرماگیر یا گرمازا باشد. واکنش درون راکتور یک واکنش پلیمریزاسیون Polymerization است و جرم مولکولی به جهت جلوگیری از فرآیند ژل شدن کنترل می گردد. تولید رزین های صنعتی می تواند با تولید محصول جانبی byproduct همراه باشد که می بایست فرآیند جداسازی در separator صورت گیرد.

مکانیزم سخت شدن رزین ها

برای سخت شدن رزین ها و تشکیل فیلم چندین مکانیزم مطرح است.

 1. واکنش شیمیایی در دمای محیط در رزین های دو جزئی مانند اپوکسی و پلی یورتان.
 2. واکنش شیمیایی در دمای بالا مانند رنگهای گوره ای، ملامین و اوره.
 3. واکنش با اکسیژن هوا در رنگهای تک جزئی رنگهای آلکیدی.
 4. مکانیزم و تبخیر حلال و تشکیل فیلم رنگ مانند رنگهای وینیلی.
 5. واکنش با رطوبت هوا مانند سیستمهای پلی اورتان و تک جزئی.
 6. واکنش پلیمزاسیون بین مونومرهای رزین توسط شروع کننده مانند رزین های پلی استر.

مصارف صنعتی رزین ها

 • ساخت رنگ.
 • تولید فایبر گلاس.
 • صنعت چسب.
 • صنعت مرکب و رنگ چاپ روی قوطی.
 • تصفیه آب.
 • تولید قاب های صنعتی.
 • تولید قطعات نسوز.
 • صنعت خودرو تولید قطعات ضد سایش مانند ترمز.
 • عایق های برودتی و حرارتی مانند عایق های پلی یورتان.

مبل و صندلی مانند فوم صندلی و چوب مصنوعی.